OPŁATY

Zajęcia odbywają się:

- w Siedlcach przy ul. 11 listopada 29A

Opłaty od 1 września 2021r.:

Czas trwania zajęć: 45 minut

Koszt udziału w zajęciach indywidualnych - 300 zł (4 spotkania w miesiącu)
Pojedyńcza konsultacja: 45 minut - 80 zł